Szczegółowe informacje na ten temat warunków gwarancji znajdą Państwo poniżej. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi punktami przed złożeniem reklamacji.


WARUNKI GWARANCJI:

1. Na produkt zakupiony w sklepie PRIMA DECO udzielana jest 2-letnia gwarancja z tytułu rękojmi.

2. Gwarantujemy, że oferowany wyrób jest należytej jakości.

3. Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne oraz materiałowe wynikające z winy producenta.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami dotyczącymi użytkowania i pielęgnacji produktów zamieszczonymi na opakowaniach produktów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (np. na skutek upadków, zadrapań ostrymi przyborami), termicznych (np. przegrzanie pustego naczynia, pęknięć naczyń żaroodpornych i zahartowania gorącego naczynia zimną wodą), chemicznych (np. plam powstałych w wyniku reakcji z roztworami soli lub innych środków chemicznych) bądź celowych uszkodzeń. Produkty używane niezgodnego z przeznaczeniem nie podlegają reklamacji.

5. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia.

6. Naprawie lub wymianie podlega uszkodzona (reklamowana) część sprzedanego towaru.

7. Rysy/zarysowania mogą się pojawić na powierzchni każdej stali nierdzewnej w wyniku normalnego użytkowania i nie są objęte gwarancją.

8. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru do Sklepu Internetowego PRIMA-DECO.PL

9. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

10. Koszt wysyłki i opłaty manipulacyjne nie są objęte gwarancją.

11. W sprawach dotyczących gwarancji stosować się będzie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

12. Towar jest zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi i gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba, że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia, co do takiego przeznaczenia towaru. Towar jest zgodny z umową również, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.

13. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

14. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodności towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password